ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี

วันที่ 6 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์