สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาและอาชีพ

วันที่ 23 ก.พ.61 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาและอาชีพ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สื่อข่าวออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอมรินทร์ทีวี ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสื่อข่าวออนไลน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 15402 คณะวิทยาการจัดการ