นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "การบริการด้วยหัวใจ"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "การบริการด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดสัมมนาทางการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกลักษณ์ เชื้อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต1 เพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์