นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "เปลี่ยนมุมมอง ความคิด สู่ความสำเร็จในธุรกิจ"


2 ก.พ. 2561 281
วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "เปลี่ยนมุมมอง ความคิด สู่ความสำเร็จในธุรกิจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรงรอง พรรณรัตนชัย และคุณปาลิตา นาคมะเริง เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ Vienouvelle หล่มสัก ซึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์