ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์
ตำแหน่ง ผศ. ระดับ 8
อาจารย์ ดร.เจน จันทรสุภาเสนา
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย