: ֡ԷҡèѴ 4 ԷҪѯྪúó
    83 11 к - ѡ .§ .ͧྪúó .ྪúó 67000  
Ѿ : 0-5671-7110
: 0-5671-7110
  www.facebook.com/Businesscomputer
   
ѡ
ԧǢͧ
ҹš׺

§͢

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร : 0 - 5671 - 7110 โทรสาร : 0 - 5671 -7110