โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลิกจินตนาการสู่ผลงานการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 25 พฤศิกายน 2559 ณ โรงเรียนดงน้ำเดื่อ ต.ช้างตลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์