คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริม สิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริม สิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
วันที่ 25 มกราคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริม สิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์