คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัชเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ในภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาการจัดการอาสาสานฝันปันรัก

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัชเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ในภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาการจัดการอาสาสานฝันปันรัก
เมื่อวันที่ 20?22 มกราคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัชเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏ 8 แห่ง ในภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาการจัดการอาสาสานฝันปันรัก ณ โรงเรียนอนุบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน