สาขาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ ภาพที่ชอบ เรื่องที่ใช่ Like & Share
 
 สาขาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ ภาพที่ชอบ เรื่องที่ใช่ Like & Share
        สาขาการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ ?ภาพที่ชอบ เรื่องที่ใช่ Like & Share? ให้กับนักเรียน รร. ร่มเกล้าและ ผู้ประกอบการฯ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมร่มพระบารมี โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2559