วจก.จัดขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
 วจก.จัดขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
        วจก.จัดขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดขบวนแห่นาคในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม